Persondatapolitik - GDPR

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF"
I det følgende redegøres der for, hvordan 123Party Sp. z o.o.ul. Sportowa 498 - 32-004 Staniątki, Poland anvender de personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, Ctiparty.dk, samt anvender de forskellige tjenester på hjemmesiden.

1. Indsamling af personlige oplysninger
Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger.

2. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med:
Gennemførelse af ordre i vores webshop:

  • Fremsendelse af ordrebekræftelse
  • Fremsendelse af vare
  • Reklamationer
  • Returnering

Gennemførelse af betaling i forbindelse med ordre i vores webshop:

  • Betalingsoplysninger i forbindelse med verificering og gennemførelse af betaling
  • Returnering
  • Oplysninger sendes krypteret og i overensstemmelse med branchestandarder

Profil eller brugerkonto:
Administration af profil eller brugerkonto
Nyhedsbreve:
Fremsendelse af nyhedsbrev

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte brug kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.
Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

Vi videregiver kun de oplysninger der er nødvendig for at kunne du kan betale, pakke og få sendt dine varer – dette omhandler fragt firma, pakkecenter, NETS og Epay. – Vi har sikker os at de firmaer har en klar persondatalovgivning

Vi videregiver ikke yderligere dine oplysninger til tredjemand, medmindre du har samtykket hertil. Videregivelse kan dog ske i følgende tilfælde:
1. Videregivelsen er påkrævet ved lov
2. Videregivelsen er påkrævet i forbindelse med et retligt eller muligt retlige opgør
3. Videregivelsen er påkrævet for at fastslå, udøve eller forsvare vores lovmæssige rettigheder

3. Sikkerhed
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder, og de oplysninger, som vi registrerer, opbevares og behandles i et særligt sikret miljø. Det er alene betroede medarbejdere hos 123Party Sp. z.o.o. eller esterne databehandler, der behandler oplysningerne i overensstemmelse med vores instruks, der har adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 
For at sikre dig mod misbrug af dine oplysninger bør du aldrig udlevere brugeroplysninger og passwords til andre.

4. Adgang til dine personlige oplysninger mv.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. 

5. Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites, fx Ekspres Bank. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

6. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på følgende adresse:

123Party Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 2
32-005 Niepołomice
Poland

7. Klageadgang
Klager over behandling af registrerede oplysninger kan fremsættes overfor 123Party Sp. z.o.o. (se pkt. 6) og/eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Save The Future

Indlæser...